Menu
Количка

Политика за личните данни

1. Всички лични данни, които се събират при извършване на доброволна регистрация, подадена от потребителя, при поръчка, изпращане на стока или запитване за допълнителна информация за конкретна стока или услуга са следните:


- име и фамилия

- имейл адрес

- телефонен номер

-             адрес за доставка на избраната стока или услуга

- IP адрес, от който се извършва конкретната операция, с цел оторизизране на идентичността на потребителя, в случаите, когато това е необходимо за юридически процедури, изпълнение на закона - анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки.

 

2. Фентъзи Хоум  гарантира на своите клиенти поверителност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Всеки потребител се съгласява , че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Фентъзи Хоум , те могат да бъдат използвани за следните цели:

             

             2.1 За поддържане на своя акаунт, включително генериране на заявки за поръчки, изпращане на поръчаните стоки и услуги, генериране на необходимите документи

 2.2 Изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл, в случай, че потребителят е предоставил такова изрично съгласие

 2.3 Осъществяване на пазарни проучвания, наблюдения на продажбите и клиентското поведение

 2.4 За връзка с клиента  във връзка с изпълнение на конкретна поръчка или процеси по изпълнението й. Действието се извършва от оторизиран служител на Фентъзи Хоум

 

3. Личните данни, които се събират автоматично

Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашият IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не ви индентифицира лично. Тези данни се записват в сървърните ни Log Files. Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителят: IP адрес, ISP (Internet Service Provider), браузърът, който използвате, когато посещавате сайта (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и други) и времето, кото сте прекарали в сайта и страниците, които сте посетили в сайта.

С цел осигуряване на клиентите ни с удобна среда за търсене и преглед на артикули и стоки, показване на последно разглеждани артикули, нашите сървъри генерират "бисквитки" или "кукита" (coockies), които представляват информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира  обратна информация от браузъра. Вие можета да изберете да изтриете нашите или на трета страна кукита, чрез опциите на всеки браузър, като това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

Фентъзи Хоум няма достъп до бисквитки на трети страни, както и трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност. Уеб показателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните бисквитки.

 

4. Действия на Фентъзи Хоум, с цел защите на личните данни на потребителя


- Всеки един потребител може да направи поръчка или запитване към Фентъзи Хоум, без да се налага да има задължителна регистрация. Всеки клиент има възможност да попълни само необходимата лична информация, която ще му позволи да осъществи директен контакт, чрез формата за обслужване на поръчката или чрез формата за изпращане на запитване. Преди да изпрати тази информация, той има възможност изрично да се съгласи или откаже, изложената от него информация да бъде използвана за целите описани в настоящия документ.

- Паролата, която се създава автоматично при генериране на поръчка е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация

- Запазването на поверителността и сигурността на личната информация е с най-висок приорите. Достъп д онея имат само онези служители на Фентъзи Хоум, които тряба да влязат в контакт с нея, с цел обработка на Вашата поръчка, запитване ил иизпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие. Клиентската информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закона или за технически цели.

- Фентъзи Хоум  съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното ви обслужване. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни, докато съществува Вашият профил в сайта или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събираната от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било, без личното Ви съгласие за това.

- Предоставянето на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред  и случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет, следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

 

5. Права и възможности на потребителя въ връзка с обработването на личните му данни.


 5.1 Потребителят има право да изисква достъп до получната информация по отношение на личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването

 5.2 Потребителят има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, като това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват

 5.3 Потребителят по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент

 5.4 Ако потребителят прецени, че не желае да му се обработват личните данни, то същия има право да бъде "забравен". т.е. потребителят може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани

- в случай, че се оттегли съгласието за обработване на личнните му данни

- ако личните данни се обработват незаконосъобразно

- в случай, че потребителят е възразил срещу обработването на личните му данни

- всеки друг случай, предвиден в законодателството, уреждащо защитата на личните данни

 

6. Всички изброени права могат да бъдат упражнени чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на Фентъзи Хоум  privacypolicy@fantasyhome.bg

Заявлението трябва да съдържа следнтие неща:

- потребителско име, имейл и други данни за индентифициране на съответното физическо лице

- описание на искането

- предпочитана форма за предоставяне на информацията

Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението на privacypolicy@fantasyhome.bg

Бисквитки
Този сайт използва бисквитки (cookies). Продължавайки с разглеждането, Вие приемате използването на бисквитки.